Euro Garage

Uw APK station
Bel voor een afspraak:
020-6169384

Het jaar is om, tijd voor een nieuwe APK

U heeft er vast jaarlijks mee te maken. De verplichte APK keuring. Dat staat trouwens voor de Algemene Periodieke Keuring, APK dus. Als uw auto moet worden gekeurd, let er dan op dat u dit op tijd laat doen en voorkom een boete voor het niet op tijd laten keuren van uw auto. Kom op tijd zodat uw monteur de gelegenheid krijgt om te keuren en te inspecteren.

Welke onderdelen komen aan de orde tijdens een APK keuring?

  • De Verkeersveiligheid
  • Het Milieu
  • De Registratie van uw voertuig

Keuren, wanneer?

U kunt uw voertuig tot 2 maanden voor de eerstvolgende APK-vervaldatum laten keuren. De oude vervaldatum wordt dan, afhankelijk van de geldende keuringsfrequentie, met 1 of 2 jaar verlengd. Laat u uw voertuig meer dan 2 maanden voor de APK-vervaldatum keuren? Dan krijgt uw voertuig een nieuwe APK-vervaldatum.

Roetmeting

Auto's met een bouwjaar van 1980 of later en met een dieselmotor, ondergaan bij de APK een roetmeting. Bij de meting is het van groot belang dat u uw voertuig in een goede staat van onderhoud voor de keuring aanbiedt. Zo voorkomt u motorschade. Dieselmotoren van na 1972 zijn erop gebouwd om deze meting te kunnen ondergaan als de onderhoudsbeurten volgens de fabrieksvoorschriften zijn uitgevoerd.

30 jaar of ouder

Is uw auto (geen taxi of bus) ouder dan 30 jaar, maar van na 1 januari 1960? U hoeft uw auto dan maar eens per 2 jaar te laten keuren. Heeft u een auto van voor 1960? Dan heeft u geen APK-plicht voor uw auto.

Benzine en electro

Rijdt uw auto op benzine of heeft uw auto een elektromotor en is deze nog niet eerder gekeurd? Dan moet u de eerste APK laten uitvoeren 4 jaar nadat de auto voor het eerst op de weg is toegelaten. Na de eerste APK moet u uw voertuig in de 4 jaar daarna 1 keer per 2 jaar laten keuren. Na deze periode (dus 8 jaar na de eerste toelating op de weg) moet u uw auto jaarlijks laten keuren.

Viergasmeting

Heeft u een auto met een bouwjaar van 1993 of later en een benzinemotor of LPG-motor met een geregelde katalysator? Dan moet uw auto een viergasmeting ondergaan bij de APK. Dit gebeurt met een viergastester. Deze bepaalt of de uitstoot van de uitlaatgassen de wettelijke percentages niet overschrijdt.

Zware voertuigen

Voor alle voertuigen die zwaarder zijn dan 3.500 kilo geldt een jaarlijkse keuringsplicht. Dit geldt alleen voor voertuigen van na 1 januari 1960. Voor voertuigen van vóór 1960 geldt namelijk geen APK-plicht.

Diesel en LPG

Rijdt uw auto op diesel of LPG (gas)? Dan moet u de eerste APK laten uitvoeren 3 jaar nadat de auto voor het eerst op de weg is toegelaten. Daarna moet u uw auto jaarlijks laten keuren.

De kilometerstand

Vanaf 1 januari 2014 is het strafbaar om de kilometerteller terug te draaien. Alle door de RDW erkende bedrijven moeten vanaf die datum de tellerstanden registreren. Het gaat om tellerstanden van personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen (tot en met 3.500 kilo).

De RDW beheert vanaf 1 januari 2014 de database met tellerstanden. Daarnaast houdt de RDW toezicht op de betrouwbaarheid van de metingen.


Geen uitstel mogelijk!

Het is niet mogelijk uitstel te verlenen voor de APK. Wilt of kunt u niet aan de keuringsplicht voldoen? Dan heeft u de mogelijkheid de geldigheid van het kentekenbewijs te laten schorsen.

Boete en herinnering

U ontvangt een brief van het RDW voor uw APK. Verloopt de APK van uw personenauto? Dan krijgt u automatisch een boete van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). U ontvangt deze verkeersboete ook als uw auto niet op de openbare weg rijdt.

De hoogte van deze en andere verkeersboetes vindt u in de Boetebase van het Openbaar Ministerie (OM).

Steekproef door RDW

De RDW controleert steekproefsgewijs of een APK goed is uitgevoerd door het bedrijf dat de keuring heeft verricht. Is uw voertuig door de RDW geselecteerd voor een steekproef, dan dient deze na de keuring beschikbaar te blijven voor de RDW. De RDW-controleur is binnen 90 minuten aanwezig. Uw voertuig dient dus maximaal 1,5 uur beschikbaar te blijven. Hierbij dient u nog de tijd op te tellen die nodig is voor de steekproefherkeuring zelf.

Bron: Rijksdienst voor wegverkeer